Gratis kennismaken (30 minuten)
Therapie is mensenwerk. Vertrouwen speelt daarbij een grote rol.
Ik bied je daarom de mogelijkheid aan om gratis en vrijblijvend met mij kennis te maken. Met een kopje thee erbij, kun je al je vragen te stellen.
Werkwijze in de praktijk

De eerste sessie

Deze sessie is een intake, waarbij in gezamenlijk overleg de (voorlopige) hulpvraag wordt geformuleerd. Deze sessie duurt over het algemeen wat langer dan een uur, tot een maximum van 75 minuten. Ik reken hiervoor geen extra kosten.

De vervolgsessies

Deze duren een uur en bestaan uit een combinatie van gesprek, ervaringsoefeningen en een vorm van aanraken op de behandelbank. Als therapeut sluit ik aan op jouw vraag, ontwikkelingswens en mogelijkheden. Na drie sessies hebben we een evaluatie, waarin onder andere de vraag aan de orde komt of haptotherapie de voor jou passende begeleidingsvorm is. Als we overeenkomen dat we doorgaan, dan formuleren we de hulpvraag nog wat nauwkeuriger en bespreken we op grond hiervan de behandeldoelen en de verwachte behandelduur.
Als blijkt dat we niet doorgaan, dan kan ik je vanuit een breed netwerk adviseren en doorverwijzen.

Ik ben als therapeut erkend en geregistreerd bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en opgenomen in het kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten. Dit is een keurmerk met een eigen beroepscode en klachtenprocedure.

Afspraken over dossiervoering, privacy, betaling en consultatie van derden zijn vastgelegd in een praktijkovereenkomst. Deze kunt je hier lezen (pdf).